Wanneer is een beeldschermbril praktisch? Weet u het antwoord?

Wanneer u langer dan 2 uur per dag op een beeldscherm kijkt, dan loopt u al risico op oog-, nek- en schouderklachten.

Kies direct voor een
‘computerbril’ op maat…

Een beeldschermbril (computerbril) of een veiligheidsbril voor uw personeel?

Alles wat u wilt weten over de beeldschermbril

Wat doet een beeldschermbril?

Om een lang verhaal kort te maken: een beeldschermbril maakt werken met een scherm vele malen fijner. Deze bril neemt namelijk veel nadelen van het werken op een beeldscherm weg. De glazen van een ‘computerbril’ zijn op een specifieke manier geslepen, waardoor uw zicht op het beeldscherm breder én scherper wordt. Teksten, afbeeldingen en alle andere dingen die u ziet op het scherm zijn goed te lezen en te zien. Dit geldt voor zowel de normale leesafstand als de beeldschermafstand. Hierdoor wordt uw houding ontspannen, en daardoor ook beter. Deze ontspannen houding zorgt er vervolgens voor dat u minder snel klachten krijgt in uw nek of schouders.

Wanneer heeft u zo’n bril nodig?

Kijkt u meer dan twee uur per dag naar een beeldscherm? Dan loopt u al risico op oog-, nek- en schouderklachten. Wanneer u uw ogen teveel moet inspannen kunt u bijvoorbeeld merken dat uw ogen aan het einde van de dag moe zijn of prikken. Ook hoofdpijn kan hier een teken van zijn. Daarnaast zorgt een gebogen houding heel erg vaak voor schouder- of nekklachten. Een beeldschermbril voorkomt al deze klachten. Dankzij deze bril ziet u op de juiste afstand scherp, waardoor uw houding beter wordt en de kans op klachten daalt naar het nulpunt.

Hoe werkt een beeldschermbril?

De glazen van een beeldschermbril zijn op een speciale manier geslepen. Dit zorgt ervoor dat teksten, figuren en afbeeldingen op zowel de normale leesafstand (dertig tot veertig cm) als op beeldschermafstand (vijftig tot zestig cm) goed te lezen en zien zijn. Het mooie aan beeldschermbrilglazen is dat ze in werkelijk alle monturen passen. Daarnaast kunt u uzelf een extra plezier doen met een Blue Light filter. Dit is een coating op de glazen van uw beeldschermbril die ervoor zorgt dat blauw licht tegengehouden wordt. Hierdoor raken uw ogen minder vermoeid en valt u ’s avonds sneller in slaap.

Beeldschermbrillen volgens de wet

Beeldschermen komen we bijna iedere dag tegen. Zowel op het werk als privé worden deze elektronische schermen steeds belangrijker. Já, beeldschermen zijn handig, maar veel mensen weten nog niets af van de ongemakken die schermen kunnen veroorzaken aan hun ogen. Daarom volgen hier een aantal feiten:

Klachten

Vermoeide ogen, branderige ogen, hoofdpijn of slecht zicht. 80% van de werknemers heeft één of meerdere van deze klachten.

Het Arbobesluit

In artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 5.11 van het Arbobesluit staan maatregelen ter bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen vastgelegd. Volgens deze artikelen moeten alle werknemers die gaan werken met een beeldscherm de mogelijkheid krijgen om voorafgaand aan het werk een oogonderzoek te ondergaan. Ook wanneer u op een later moment last krijgt van oogklachten heeft u recht op een onderzoek.

Recht op een beeldschermbril

Uw werkgever is verplicht om u te voorzien van een beeldschermbril wanneer u meer dan twee uur per dag werkt met een computer.

Gerichte vrijstelling

Een beeldschermbril mag onbelastbaar worden vergoed. Dit gaat niet ten koste van uw vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) omdat voor Arbovoorzieningen in de WKR een gerichte vrijstelling geldt. De vergoeding voor een beeldschermbril hangt namelijk samen met uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Goede nachtrust

Wanneer u een beeldschermbril draagt zullen uw ogen rustiger voelen. Dit kan een positief effect hebben op uw nachtrust.

Blue Light filter.

Een Blue Light filter zorgt ervoor dat u aan minder blauw licht wordt blootgesteld. Hierdoor raken uw ogen minder vermoeid en valt u ’s avonds sneller in slaap.