Wanneer is een veiligheidsbril verplicht, weet u het antwoord?

Wanneer er mechanisch-, chemisch- of stralingsgevaar in uw bedrijfsomgeving dreigt, bent u verplicht een veiligheidsbril te dragen.

Kies direct voor een
veiligheidsbril op sterkte…

Waar dient een veiligheidsbril toe?

Ter bescherming van:

 • 1
  Snel rond vliegende deeltjes
 • 2
  Gesmolten metaal of hete vaste stoffen
 • 3

  Stof

 • 4

  Chemische stoffen

Overal veilig werken

Veilig kunnen werken is zeer belangrijk. Het kiezen van de juiste bescherming is hierbij essentieel. Professionals die een risico lopen op verwondingen tijdens hun werk kunnen wij helpen. Goede voorbeelden hiervan zijn mensen in de bouw en in de medische wereld.

Veiligheid in de industrie

Industriële omgevingen brengen vaak risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke materialen als stof, lasvonken en vliegende deeltjes. Onze hoogwaardige veiligheidsbrillen bieden hier optimaal bescherming tegen. Deze brillen zijn daarnaast erg stevig, waardoor u ook beschermd wordt tegen bijvoorbeeld vallende (bouw)materialen.

Industriële omgevingen brengen vaak risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke materialen als stof, lasvonken en vliegende deeltjes. Onze hoogwaardige veiligheidsbrillen bieden hier optimaal bescherming tegen. Deze brillen zijn daarnaast erg stevig, waardoor u ook beschermd wordt tegen bijvoorbeeld vallende (bouw)materialen. Normering en goedkeuring voor de betreffende werkzaamheden is een belangrijk punt. Daarom adviseren wij om voor het meten meer informatie over de werkplek te geven. Dit is bepalend voor de bril(drager)

Chemisch gevaar

Chemische gevaren kunnen mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Mechanisch gevaar

Mechanisch gevaren zijn Gevaren door vorm, massa, snelheid of door onvoldoende stabiliteit.

Stralings-gevaar

Het gevaar dat bestaat in een gebied waar er een stralingsveld heerst, verschillend van wat de normale achtergrondstraling is.

Inspectie op werklocatie

Niet iedere werkplek is hetzelfde. Afstanden ten opzichte van een object of omgeving bepalen wat voor soort glazen de gebruiker het beste kan hebben. Dit bevorderd te veiligheid en het comfort. Wanneer een bril comfortabel zit, dan zal hij ook makkelijker en vaker gebruikt worden.

Kosten

Een beeldschermbril mag onbelastbaar worden vergoed. Dit gaat niet ten koste van uw vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) omdat voor Arbovoorzieningen in de WKR een gerichte vrijstelling geldt. De vergoeding voor een beeldschermbril hangt namelijk samen met uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Veiligheidsbrillen op sterkte zijn uiterst praktisch en volledig getest op de veiligheid van uw ogen en zijn er in verschillende moderne designs.